Volver a Oferta educativa

Sanidade

CFGM RAMA SANITARIA (Loxse) 1 Curso máis FCT – 1.400 horas

Modulos Profesionais
– Operacións administrativas e documentación sanitaria (55 horas)
– Técnicas básicas de enfermería (320 horas)
– Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material (160 horas)
– Promoción da saúde e apoio psicolóxico ó paciente (130 horas)
– Técnicas de axuda odontolóxica/estomatolóxica (130 horas)
– Relacións no equipo de traballo (55 horas)
– Formación e orientación laboral (55 horas)
– Formación en centros de traballo (440 horas)

Ocupacións
-Técnico en coidados auxiliares de enfermería (Hospitais)
-Auxiliar de enfermería en atención primaria e atención domiciliaria
-Auxiliar de enfermería en consultorio médico e gabinetes bucodentais
-Aux. de enfermería de saúde mental, toxicomanías, de xeriatría, rehabilitación e balnearios
-Aux. de coidados sanitarios de persoas con discapacidade física, psíquica  ou sensorial, en establecementos sanitarios e socio sanitarios
-Teleoperador/a de teleasistencia sanitaria