Volver a Oferta educativa

FP Básica

Formación Profesional Básica – (LOMCE) (2 cursos inclúe FCT).

A Formación Profesional Básica segundo a normativa vixente, da acceso directo aos Ciclos Formativos de Grao Medio.

Dispoñemos de dúas especialidades:

Ciclo formativo de Formación Profesional Básico de Informática e Comunicacións.

 • 3029. Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos.
 • 3030. Operaciones auxiliares para a configuración e a explotación.
 • 3015. Equipamentos eléctricos e electrónicos.
 • 3016. Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos.
 • 3009. Ciencias aplicadas I.
 • 3019. Ciencias aplicadas II.
 • 3011. Comunicación e sociedade I.
 • 3012. Comunicación e sociedade II.
 • 3032. Formación en centros de traballo.

Ciclo formativo de Formación Profesional Básico de Servizos Administrativos.

 • 3001.Tratamento informático de datos.
 • 3002. Aplicacións básicas de ofimática.
 • 3003. Técnicas administrativas básicas.
 • 3004. Arquivamento e comunicación.
 • 3005. Atención á clientela.
 • 3006. Preparación de pedidos e venda de produtos.
 • 3009. Ciencias aplicadas I.
 • 3010. Ciencias aplicadas II.
 • 3011. Comunicación e sociedade I.
 • 3012. Comunicación e sociedade II
 • 3008. Formación en centros de traballo.