• Formación Profesional: Grao Medio.
 • Duración: 2000 horas.
 • Réximen: Nocturno.
 • Cursos: 2
 • Precio: Consultar.

Requisitos de acceso

 • Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou dun nivel académico superior.
 • Estar en posesión dun Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
 • Estar en posesión dun título de Técnico ou de Técnico Auxiliar ou equivalente a efectos académicos.
 • Superar o segundo curso do Bacharelato Unificado e Polivalente (BUP).
 • Superar a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos.
 • Acceso mediante proba (para quen non teñan algún dos requisitos anteriores)
 • Superar a proba de acceso a ciclos formativos de grao medio (requirirase ter, polo menos, dezasete anos, cumpridos no ano de realización da proba).

Que vou aprender e facer?

 • Realizar as tarefas de hixiene persoal e vestido das persoas en situación de dependencia, achegando a axuda precisa, favorecendo ao máximo a súa autonomía nas actividades da vida diaria e mantendo cara a eles unha actitude de respecto e profesionalidade.
 • Organizar a intervención relativa á alimentación supervisando os menús, preparando os alimentos e administrándoos cando sexa necesario.
 • Realizar as actividades de mantemento e limpeza do domicilio garantindo as condicións de habitabilidade, hixiene e orde, con criterios de calidade, seguridade e coidado do medio ambiente e, no seu caso, tramitando a documentación pertinente.
 • Realizar as intervencións relacionadas co estado físico das persoas en situación de dependencia seguindo as pautas establecidas e mostrando en todo momento respecto pola súa intimidade.
 • Realizar os traslados, mobilizacións e apoio á deambulación das persoas en situación de dependencia empregando os protocolos e as axudas técnicas necesarias e adoptando medidas de prevención e seguridade.
 • Dar resposta a situacións de emerxencia e risco para a saúde no desenvolvemento da súa actividade profesional aplicando técnicas de primeiros auxilios.
 • Implementar intervencións de apoio psicosocial empregando axudas técnicas, apoios de comunicación e tecnoloxías da información e a comunicación.
 • Aplicar técnicas e estratexias para o mantemento e desenvolvemento das habilidades de autonomía persoal e social das persoas en situación de dependencia empregando axudas técnicas e de comunicación.
 • Realizar tarefas de acompañamento e asistencia persoal respectando as directrices do Plan Individual de Vida Independente e as decisións da persoa usuaria.

Plan de formación

 • Organización da atención ás persoas en situación de dependencia.
 • Destrezas sociais.
 • Características e necesidades das persoas en situación de dependencia.
 • Atención e apoio psicosocial.
 • Apoio á comunicación.
 • Apoio domiciliario.
 • Atención sanitaria.
 • Atención hixiénica.
 • Teleasistencia.
 • Primeiros auxilios.
 • Formación e orientación laboral.
 • Empresa e iniciativa emprendedora.
 • Formación en centros de traballo.

Ao finalizar os meus estudos Que podo facer?

 • Coidador ou coidadora de persoas en situación de dependencia en diferentes institucións e / ou domicilios.
 • Gobernante e subgobernante de persoas en situación de dependencia en institucións.
 • Auxiliar responsable de planta de residencias de maiores e persoas con discapacidade.
 • Auxiliar de axuda a domicilio.
 • Asistente de atención domiciliaria.
 • Traballador ou traballadora familiar.
 • Auxiliar de educación especial.
 • Asistente persoal.
 • Teleoperador/a de teleasistencia.

CURSOS

Primeiro curso

Código Módulos profesionais Horas
MP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia. 160
MP0213 Atención e apoio psicosocial. 240
MP0215 Apoio domiciliario. 240
MP0216 Atención sanitaria. 213
MP0218 Formación e orientación laboral. 107

SEGUNDO CURSO

Código Módulos profesionais Horas
MP0020 Primeiros auxilios. 53
MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia. 123
MP0211 Destrezas sociais. 123
MP0214 Apoio á comunicación. 87
MP0217 Atención hixiénica. 87
MP0219 Empresa e iniciativa emprendedora. 53
MP0220 Formación en centros de traballo. 410
MP0831 Teleasistencia. 104
Información

Contactar

Teléfonos: + 34 988 221 990 / +34 619 405 979
Email: contacto@estudiossanmartin.es
Localización

Dirección

Avenida de Marín 23 - 32001 Ourense (Galicia)
Ver mapa de localización

AVISO LEGAL  -  PROTECCION DE DATOS  -  POLÍTICA DE COOKIES - REXEITAR COOKIES

© 2019 Estudios San Martín Cooperativa, S.C.G. - Todos os dereitos reservados  -  Privado  //  Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com

Ir arriba
Na nosa web utilízanse cookies propias e de terceiros con finalidade analítica e de márketing. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.
ConfigurarRexeitar Aceptar